NFC čipy

Čipy slouží k evidenci sociálních úkonů personálu. Načtením čipu mobilním terminálem se v aplikaci zobrazí nabídka úkonů, které mají být u klienta vykonávány.

  • Snadné umístění nalepením
  • Rychlá a jednoduchá evidence péče přímo u klienta
  • Načítání mobilním terminálem/telefonem

Jednoduchá evidence úkonů přímo u klienta

Další zařízení